Quyền của người sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #501319 01/09/2018

  Quyền của người sử dụng đất

  Công ty tôi muốn mua thửa đất 1500m2 của hộ gia đinh để sản xuất kinh doanh. Thửa đất đó 300m2 là đất ở, 1200m2 là đất trồng cây lâu năm. Vậy mảnh đất trên công ty tôi có mua được không? hay phải chuyển đổi về 1 mục đích sử dụng đất trước khi chuyển nhượng?

  Trả lời:

  Tại điểm b khoản 2 Điều 169Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

  "Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất

  1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

  [...]

  b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;

  [...]". 

  Theo đó, Luật đất đai không hạn chế việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cảu tổ chức kinh tế trừ trường hợp quy định tại Điều 191. Do vậy, trong trường hợp này công ty anh có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất kể trên.

  Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 170 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

  "Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

  1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  [...]". 

   

  Theo thông tin anh cung cấp, mục đích sử dụng của mảnh đất này là đất ở và đất trồng cây lâu năm. Nếu anh nhận chuyển nhượng và sử dụng đất để sản xuất kinh doanh là trái với quy định trên. Anh có thể nhận chuyển nhượng mảnh đất này, sau đó chuyển mục đích sử dụng để phù hợp với nhu cầu của mình theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013

   
  1998 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận