Quỹ vì người nghèo có quy định mức hỗ trợ

Chủ đề   RSS   
 • #548052 31/05/2020

  Quỹ vì người nghèo có quy định mức hỗ trợ

  Quỹ “Vì người nghèo” (gọi tắt là Quỹ) được hình thành trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ của cá nhân, hộ gia đình, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (gọi chung là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).
   
  Tại Điều 8 Quyết định 1198/QĐ-MTTW-ĐCT, như sau:
   
  Điều 8. Quỹ có các nguồn thu sau
   
  1. Các khoản thu từ sự đóng góp tự nguyện bằng tiền, hiện vật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài; viện trợ quốc tế.
   
  2. Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ.
   
  3. Lãi thu được từ các khoản tiền gửi kho bạc, ngân hàng, các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).
   
  4. Thu do điều chuyển theo quyết định của Ban vận động Quỹ cấp trên trực tiếp (nếu có).
   
  Theo đó, mức hỗ trợ là tự nguyện ủng hộ và không có quy định mức hỗ trợ tối đa.
   
  876 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận