Quỹ từ thiện có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không?

Chủ đề   RSS   
 • #604881 20/08/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (238)
  Số điểm: 1877
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Quỹ từ thiện có được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội không?

  Quỹ từ thiện và doanh nghiệp xã hội được thành lập với mục đích giúp đỡ cộng đồng, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Để thay đổi cơ cấu hoạt động cũng như xác lập địa vị pháp lý mới mà quỹ từ thiện muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội có được không?

  1. Định nghĩa về quỹ từ thiện và doanh nghiệp xã hội

  Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 93/2019/NĐ-CP, quỹ từ thiện được hiểu là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

  Hiện nay, chưa có quy định cụ thể doanh nghiệp xã hội là gì mà có các tiêu chí để xác định một tổ chức là doanh nghiệp xã hội, cụ thể: (khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2020)

  - Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

  - Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

  - Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

  2. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ quỹ từ thiện

  Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2021/NĐ-CP, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ để chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đã cấp giấy phép thành lập quỹ từ thiện. Như vậy, quỹ từ thiện được chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội.

  Về đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội thì quỹ từ thiện chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội cần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp xã hội dự định đặt trụ sở chính để thực hiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp xã hội. Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp mà quỹ từ thiện dự định thành lập nhưng không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, kèm theo hồ sơ phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký:

  - Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân;

  - Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh;

  - Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức;

  - Đối với công ty cổ phần: cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.

  Ngoài các giấy tờ trên, hồ sơ chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội phải có thêm các giấy tờ sau (Khoản 7 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP):

  - Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập quỹ từ thiện;

  - Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ từ thiện;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

  - Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

  Như vậy, theo quy định pháp luật thì quỹ từ thiện sẽ được chuyển đổi sang doanh nghiệp xã hội nếu đáp ứng được tiêu chí của doanh nghiệp xã hội và chuẩn bị hồ sơ, thực hiện trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội theo quy định.

   
  254 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận