Quy trình xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác

Chủ đề   RSS   
 • #572715 26/06/2021

  Quy trình xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác

  Xuất nhập khẩu ủy thác là khi cá nhân không phải là pháp nhân không có doanh nghiệp nhưng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa đi nước ngoài, lúc đó họ phải ủy thác cho một doanh nghiệp, một pháp nhanh để làm thủ tục xuất nhập khẩu ủy thác.

  Ngoài ra còn trường hợp một doanh nghiệp bắt buộc phải ủy thác cho một doanh nghiệp khác có chức năng và giấy phép xuất nhập khẩu một mặt hàng nào đó mà doanh nghiệp ủy thác không có đầy đủ chức năng, giấy phép trên.

  Quy trình xuất khẩu ủy thác

  1. Kí kết hợp đồng ủy thác với đơn vị được ủy thác
  2. Cung cấp các chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu
  3. Đơn vị được ủy thác sẽ làm lại các chứng từ xuất khẩu thay tên của đơn vị được ủy thác
  4. Người ủy thác cần thông báo cho người nhập khẩu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho người ủy thác, không phải cho người được ủy thác
  5. Người ủy thác và đơn vị được ủy thác có thể thỏa thuận về việc bên nào sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển quốc tế ( thường là người ủy thác có quyền này )
  6. Sau khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa xong, trong quá trình hàng được vận chuyển, người được ủy thác có trách nhiệm kí phát những chứng từ phát sinh theo yêu cầu của nhà vận chuyển hoặc người nhập khẩu cho đến khi hàng được giao cho người nhập khẩu.

  Quy trình nhập khẩu ủy thác

  1. Kí kết hợp đồng ủy thác với đơn vị được ủy thác
  2. Cung cấp các chứng từ liên quan đến lô hàng nhập khẩu
  3. Đơn vị được ủy thác sẽ yêu cầu người ủy thác báo cho người bán ( người xuất khẩu ) làm các chứng từ thương mại theo tên của đơn vị được ủy thác.
  4. Người ủy thác cần thông báo cho người xuất khẩu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho người được ủy thác, không phải cho người ủy thác để hợp thức hóa điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại
  5. Người ủy thác và đơn vị được ủy thác có thể thỏa thuận về việc bên nào sẽ chỉ định đơn vị vận chuyển quốc tế ( thường là người ủy thác có quyền này )
  6. Sau khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa xong, trong quá trình hàng được vận chuyển, người được ủy thác có trách nhiệm kí phát những chứng từ phát sinh theo yêu cầu của nhà vận chuyển hoặc người xuất khẩu để làm thủ tục thông quan hàng hóa
  7. Người được ủy thác cũng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế hộ cho người ủy thác. Các khoản chi phí liên quan đến thuế nhập khẩu, xuất hóa đơn, người ủy thác sẽ phải thanh toán cùng với chi phí ủy thác cho người được ủy thác theo thỏa thuận ban đầu.

  Các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa (thông thường) được quy định tại hai văn bản sau:

  Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   

   
  261 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận