Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #600565 27/03/2023

  Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Quy trình thực hiện xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Theo hướng dẫn mới nhất về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật được quy định tại Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc xử lý sa thải người lao động được thực hiện như sau:

  Bước 1: Xác nhận hành vi vi phạm

  - Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động ngay tại thời điểm xảy ra: Người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

  - Phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi đã xảy ra: Người sử dụng lao động thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

  Bước 2: Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động

  Việc tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động sẽ do người sử dụng lao động thực hiện:

  - Trước khi họp xử lý kỷ luật: Thông báo trước ít nhất 05 ngày về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý, hành vi vi phạm cho tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.

  - Tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động:

  + Cuộc họp diễn ra khi có mặt đầy đủ các thành phần hoặc một trong các thành phần bắt buộc tham gia không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt.

  + Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự. Nếu có người không ký vào biên bản thì nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

  Bước 3: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật

  Trong thời hiệu được quy định, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động.

  Căn cứ điểm i khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

  Bước 4: Thông báo công khai quyết định xử lý kỷ luật

  Quyết định xử lý kỷ luật phải được gửi đến người lao động, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

  Cơ sở pháp lý tham khảo:

  + Nghị định 145/2020/NĐ-CP

  + Bộ Luật Lao động

   
  90 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601106   31/03/2023

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Tuy nhiên, cả người lao động và người sử dụng la động cần phải lưu ý không phải trường hợp nào cũng được quyền áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải. Chỉ có những trường hợp luật định mới được áp dụng. Người lao động lưu ý là để khi người sử dụng lao động có áp dụng sai thì có thể khiếu nại tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi cho mình. Còn người sử dụng lao động lưu ý là để tránh việc xử lý kỷ luật không đúng bị xử phạt theo quy định pháp luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #601114   31/03/2023

  Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 thì thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải người lao động như sau:

   
  (1) Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
   
  (2) Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
   
  (3) Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại (1) và (2) mục này.
   
  Báo quản trị |  
 • #601115   31/03/2023

  Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 thì thời hiệu xử lý kỷ luật sa thải người lao động như sau:

   
  (1) Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
   
  (2) Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
   
  (3) Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại (1) và (2) mục này.
   
  Báo quản trị |  
 • #601118   31/03/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất được áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và công ty, do đó, để thực hiện sa thải nhân viên, các công ty cần làm theo đúng trình tự mà luật định để đảm báo áp dụng sa thải đúng đối tượng và đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #601134   31/03/2023

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Quy trình xử lý kỷ luật sa thải người lao động ra sao?

  Sa thải là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động. Chính vì vậy, cả người lao động và người sử dụng đều cần hiểu rõ quy trình trên mà tác giả đã chia sẻ để thực hiện cho đúng quy định cũng như bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

  Trường hợp người lao động cho rằng việc sa thải của người sử dụng lao động là vô lý và trái luật thì có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

  Cách 1: Khiếu nại quyết định sa thải

  Cách 2: Hòa giải thông qua Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động

  Cách 3: Khởi kiện tại Tòa án

  Cách 4: Tố giác tới Cơ quan công an

   
  Báo quản trị |