Quy trình và điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #574937 30/08/2021

  Quy trình và điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Thứ nhất, quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Bước 1: ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện công chứng hợp đồng

  Bước 2: Thực hiện nộp hồ sơ sang tên trên giấy chứng nhận

  Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

  Bước 4 : Nhận giấy chứng nhận

  Thứ hai, Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Căn cứ Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định các điều kiện sau:

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  b) Đất không có tranh chấp;

  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Trong thời hạn sử dụng đất.

  2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

  3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

   

   
  2090 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận