Quy trình trùng tu di tích

Chủ đề   RSS   
 • #547572 30/05/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 202 lần


  Quy trình trùng tu di tích

  Về vấn đề quy trình trùng tu di tích tạNghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quy định các bước như sau:

  - Nội dung dự án tu bổ di tích (Thuyết minh dự án tu bổ di tích; Bộ ảnh màu kích thước 10 x 15 cm, chụp vào thời điểm khảo sát, thể hiện tổng thể và từng hạng mục di tích, kết cấu tiêu biểu, hiện vật, tình trạng kỹ thuật của công trình; Thiết kế cơ sở của dự án tu bổ di tích);

  - Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích);

  - Thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

  - Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (nếu có).

  Chi tiết nội dung các bước tại Chương III Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

   
  2068 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận