Quy trình thực hiện dự án đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách?

Chủ đề   RSS   
 • #553474 30/07/2020

  Quy trình thực hiện dự án đối với vốn nhà nước ngoài ngân sách?

  Đầu tiên cần xác định các dự án nào là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách.

  Theo quy định khoản 22, Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 thì Vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

  Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

  Theo quy định nêu trên, dự án có sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước là dự án sử dụng các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định như vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,...

  Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng về cơ bản sẽ thực hiện theo Điều 6 Nghị định 59/2015/NĐ-CP:

  - Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

  - Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác;

  - Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng.

  Về từng bước thực hiện cụ thể tham khảo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

  Ngoài ra, đối với thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật xây dựng 2014:

  3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau:

  a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 58 của Luật này;

  b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.”

   

   
  8575 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553479   30/07/2020

  quachlinh197
  quachlinh197
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 26 lần


  Về vấn đề quy trình dự án đối với vốn ngoài ngân sách Nhà nước theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt trong thời điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mạnh mẽ như hiện nay. Cần có những quy định đúng đắn tránh hậu quả về sau.

   
  Báo quản trị |