Quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E đối với thí sinh mới nhất 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612600 10/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10297
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E đối với thí sinh mới nhất 2024

  Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có nhiều quy định trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ. Vậy, từ 01/6/2024 trở đi, quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E mới nhất thế nào?

  Quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E đối với thí sinh mới nhất 2024

  Theo Phụ lục XXV ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT quy định về quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E sẽ bao gồm:

  Phần A: Sát hạch lý thuyết

  Phần B: Sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính

  Phần C: Sát hạch thực hành

  Như vậy, kể từ ngày 01/6/2024, quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E mới nhất đối với thí sinh dự thi sẽ gồm 3 phần như trên. Cụ thể nội dung các phần sau đây.

  Nội dung cụ thể quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E đối với thí sinh

  Theo Phụ lục XXV ban hành kèm theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, những nội dung cụ thể như sau:

  Phần A: Sát hạch lý thuyết

  Bước 1: Tiếp nhận máy tính: nhập số báo danh dự sát hạch.

  Bước 2: Thực hiện nội dung sát hạch

  - Trong đó, số lượng câu hỏi và thời gian làm bài như sau:

  + Hạng B1 30 câu trong 20 phút

  + Hạng B2 35 câu trong 22 phút

  + Hạng C 40 câu trong 24 phút

  + Hạng D, E 45 câu trong 26 phút

  - Cách tính điểm:

  + Mỗi câu hỏi được tính 01 điểm và mỗi đề thi có 01 câu hỏi nếu lựa chọn đáp án sai được tính là điểm liệt; mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, thí sinh đọc đề bài và lựa chọn ra đáp án đúng nhất. Trường hợp bị điểm liệt trong bài thi thì không đạt nội dung sát hạch Lý thuyết.

  + Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian làm bài theo quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tính tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

  Bước 3: Công nhận kết quả

  - Thí sinh đạt số điểm tối thiểu sau đây sẽ được công nhận kết quả đậu:

  + Hạng B1 đạt 27/30

  + Hạng B2 đạt 32/35

  + Hạng C đạt 36/40

  + Hạng D đạt 41/45

  - Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  - Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch lý thuyết được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch lý thuyết tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  Thí sinh hoàn thành xong phần A thì tiếp tục bước vào thi phần B.

  Phần B: Sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính

  Bước 1: Tiếp nhận máy tính

  Thí sinh nhập số báo danh dự sát hạch.

  Bước 2: Thực hiện nội dung sát hạch

  - Thời gian làm bài: Không quá 10 phút.

  - Cách tính điểm:

  + Đề thi được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông; mỗi câu hỏi trong đề sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông chứa 01 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mỗi câu hỏi có số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

  + Số điểm đạt được của học viên tương ứng với thời điểm học viên nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác với máy tính có cài đặt phần mềm sát hạch mô phỏng. 

  Điểm tối đa khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính đúng thời điểm xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông; điểm tối thiểu khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính trước khi xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông hoặc không tương tác hoặc tương tác từ thời điểm xảy ra tình huống mất an toàn giao thông.

  + Các tình huống mô phỏng được chạy liên tiếp tự động, thí sinh không được lựa chọn lại đáp án cho các câu hỏi đã trả lời hoặc chưa trả lời. Khi hoàn thành bài sát hạch mô phỏng hoặc hết thời gian của câu hỏi cuối cùng, toàn bộ các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm, in ra và lưu trữ tại máy chủ.

  Bước 3: Công nhận kết quả

  - Thí sinh đạt số điểm tối thiểu sau đây sẽ được công nhận kết quả đạt yêu cầu: 35/50 (đối với tất cả các hạng B1, B2, C, D và E).

  - Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được in ra và phần kết quả sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  - Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận vào phần kết quả sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  Sau khi được công nhận đạt yêu cầu phần B, thí sinh thi tiếp phần C.

  Phần C: Sát hạch thực hành

  Phần C.1: Sát hạch thực hành lái xe trong hình

  Bước 1: Tiếp nhận ô tô sát hạch

  Bước 2: Thực hiện bài sát hạch thực hành lái xe trong hình

  - Trình tự thực hiện và yêu cầu chung

  + Đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, B1, B2: thực hiện liên hoàn 11 bài sát hạch lái xe trong hình gồm: Xuất phát; Dừng xe nhường đường cho người đi bộ; Dừng và khởi hành xe ngang dốc; Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông; Qua đường vòng quanh co; Ghép xe dọc vào nơi đỗ; Ghép xe ngang vào nơi đỗ; Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua; Thay đổi số trên đường bằng; Kết thúc.

  Từ bài sát hạch số 2 đến bài sát hạch số 10 thực hiện theo thứ tự phù hợp phương án bố trí mặt bằng tổng thể thực tế của Trung tâm sát hạch lái xe đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

  + Đối với thí sinh dự sát hạch lái xe hạng C, D và E: thực hiện liên hoàn 10 bài sát hạch lái xe trong hình gồm: Xuất phát; Dừng xe nhường đường cho người đi bộ; Dừng và khởi hành xe ngang dốc; Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông; Qua đường vòng quanh co; Ghép xe vào nơi đỗ (ghép dọc đối với hạng C và ghép ngang đối với hạng D và E); Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua; Thay đổi số trên đường bằng; Kết thúc.

  Từ bài sát hạch số 2 đến bài sát hạch số 9 thực hiện theo thứ tự phù hợp phương án bố trí mặt bằng tổng thể thực tế của Trung tâm sát hạch lái xe đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

  + Trong quá trình sát hạch, thí sinh phải thực hiện đúng trình tự; chấp hành quy tắc giao thông đường bộ; giữ động cơ hoạt động liên tục; tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút; tốc độ xe chạy (trừ bài thay đổi số trên đường bằng) không quá 20 km/h đối với xe hạng C, E, không quá 24 km/h đối với xe hạng B, D; nếu không thực hiện được sẽ bị trừ điểm như quy định tại các bài sát hạch;

  + Trong sân sát hạch, ngoài khu vực các bài sát hạch, thí sinh sẽ gặp tình huống nguy hiểm; tình huống này xuất hiện ngẫu nhiên, bất ngờ. Kể từ khi có tín hiệu báo tình huống nguy hiểm (tiếng loa báo tín hiệu nguy hiểm và đèn đỏ trên xe bật sáng), nếu không phanh dừng xe trong thời gian 3 giây bị trừ 10 điểm; nếu không ấn nút để bật tín hiệu nguy hiểm trên xe trong thời gian 5 giây bị trừ 10 điểm; khi hết tín hiệu báo tình huống nguy hiểm, nếu không ấn nút tắt tín hiệu nguy hiểm trên xe trước khi đi tiếp bị trừ 10 điểm; nếu không thực hiện được các thao tác trên bị trừ 10 điểm.

  - Yêu cầu đối với các bài sát hạch lái xe trong hình: 

  Xem các yêu cầu cụ thể tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/10/phan-C-1.docx

  Bước 3: Công nhận kết quả

  - Thí sinh đạt số điểm tối thiểu trong thời gian sau đây sẽ được công nhận kết quả đạt:

  + Hạng B1, B2: 80/100 điểm trong 18 phút.

  + Hạng D: 80/100 điểm trong 15 phút.

  + Hạng C, E: 80/100 điểm trong 20 phút.

  - Thí sinh ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trong hình được in ra và phần kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  - Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trong hình được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch thực hành lái xe trong hình tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  Phần C.2: Sát hạch thực hành lái xe trên đường

  Bước 1: Tiếp nhận ô tô sát hạch được giao

  Bước 2: Thực hiện bài sát hạch thực hành lái xe trên đường

  Thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 02km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền;

  - Trình tự thực hiện và yêu cầu chung:

  + Thí sinh thực hiện tối thiểu 04 bài sát hạch lái xe trên đường, gồm: Xuất phát; Tăng số, tăng tốc độ; Giảm số, giảm tốc độ; Kết thúc.

  + Trên quãng đường sát hạch, bài sát hạch "tăng số, tăng tốc độ", "giảm số, giảm tốc độ" có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

  -  Yêu cầu đối với các bài sát hạch lái xe trên đường:

  Xem các yêu cầu cụ thể tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/10/Phan-C-2.docx

  Bước 3: Công nhận kết quả

  - Thí sinh đạt số điểm tối thiểu sau đây sẽ được công nhận kết quả đạt yêu cầu: 80/100 (đối với tất cả các hạng B1, B2, C, D và E).

  - Thí sinh ký xác nhận vào phiếu chấm điểm được in từ máy in trên ô tô sát hạch và phần kết quả sát hạch kỹ năng lái xe trên đường giao thông trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch của thí sinh.

  -. Sát hạch viên ký xác nhận vào bài thi sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông được in ra và ghi điểm, nhận xét, ký xác nhận phần kết quả sát hạch thực hành lái xe trên đường giao thông tại biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe của thí sinh.

  Trên đây là toàn bộ quy trình thi bằng lái xe B1, B2, C, D và E đối với thí sinh mới nhất, được áp dụng từ 01/6/2024. Người đọc có thể tham khảo để có cho mình sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi.

   
  417 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận