Quy trình khiếu nại lần 1 năm 2019

Chủ đề   RSS   
 • #512884 28/01/2019

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Quy trình khiếu nại lần 1 năm 2019

  Theo Luật Khiếu nại 2011: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
   
  1. Thẩm quyền
   
  Người đã ra quyết định hành chính, Cơ quan có người có hành vi hành chính;
   
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
   
  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
   
  2. Trình tự khiếu nại
   
  - Nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp;
   
  - Thụ lý giải quyết khiếu nại;
   
  - Xác minh nội dung khiếu nại;
   
  - Đối thoại;
   
  - Ra và gửi quyết định giải quyết khiếu nại;
   
  - Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.
   
  3. Hình thức khiếu nại
   
  Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp
   
  4. Thời hiệu khiếu nại.
   
  90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
   
  5. Thụ lý giải quyết khiếu nại
   
  Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền
   
  Từ quy định trên có thể thấy, khiếu nại là quyền của công dân và để khiếu nại được giải quyết nhanh thì cách đơn giản nhất chính là khiếu đúng trình tự, thủ tục. Theo Luật Khiếu nại 2011 thì thủ tục khiếu nại lần 1 được thực hiện thông qua các bước nêu trên. Người khiếu nại có thể khiếu nại lần 2 nếu khiếu nại lần 1 không được giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng.
   

  Không có gì là không thể.

   
  2844 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận