Quy trình, hồ sơ cải tạo xe quân sự bao gồm những gì?

Chủ đề   RSS   
 • #607272 04/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2229)
  Số điểm: 77912
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy trình, hồ sơ cải tạo xe quân sự bao gồm những gì?

  Ngày 29/11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 95/2023/TT-BQP quy định, về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

  (1) Nguyên tắc cải tạo xe quân sự 

  Theo đó, Thông tư 95/2023/TT-BQP quy định nguyên tắc cải tạo xe quân sự như sau:

  - Không thay khung xe mà chỉ thay đổi chiều dài hoặc gia cố tăng cường khung xe nguyên thuỷ nhưng không thay đổi chiều dài cơ sở của xe nguyên thủy trừ rơ moóc và sơ mi rơ moóc.

  - Mỗi xe cơ giới chỉ cải tạo, thay đổi động cơ và không quá 03 (ba) hệ thống, tổng thành trong 07 (bảy) hệ thống, tổng thành của xe nguyên thủy, cụ thể:

  + Hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục các đăng, cầu chủ động);

  + Hệ thống chuyển động (bánh xe);

  + Hệ thống treo;

  + Hệ thống phanh;

  + Hệ thống lái;

  + Buồng lái, thùng hàng hoặc thùng tự đổ;

  + Hệ thống điện xe (đối với xe ô tô điện: Hệ thống lưu trữ Pin (BESS), hệ thống quản lý: Chỉ báo trạng thái sạc, kiểm soát nhiệt độ pin, bộ chuyển đổi điện tử, động cơ và điều khiển; dây điện và đầu nối; hệ thống sạc bên ngoài nếu được trang bị; bộ phận kết nối đầu sạc trên xe).

  - Mỗi xe máy chuyên dùng chỉ cải tạo, thay động cơ và không quá 04 (bốn) hệ thống, tổng thành trong 08 (tám) hệ thống, tổng thành của xe nguyên thủy, cụ thể:

  + Hệ thống truyền lực (ly hợp, hộp số, trục các đăng, cầu chủ động, truyền động thủy lực);

  + Hệ thống chuyển động (bánh xe, cầu bị động, mô tơ di chuyển);

  + Hệ thống treo;

  + Hệ thống phanh;                                                                          

  + Hệ thông lái;

  + Hệ thống điện, đỉện thủy lực, điện tự động hóa;

  + Buồng lái, thân xe;

  + Thiết bị chuyên dùng.

  - Phải bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, bí mật Nhà nước.

  - Khối lượng toàn bộ của xe quân sự sau cải tạo phải bảo đảm các chỉ tiêu về độ ổn định, an toàn khi vận hành và quy định của Luật Giao thông đường bộ.

  - Khổ giới hạn của xe quân sự sau cải tạo không vượt quá khổ giới hạn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

  - Xe quân sự sau cải tạo phải đăng ký theo quy định của pháp luật.

  (2) Quy trình thủ tục cải tạo xe quân sự

  Quy trình thủ tục cải tạo xe quân sự được thực hiện như sau:

  - Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có nhu cầu cải tạo xe quân sự xây dựng cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật của xe (đối với trường hợp thay đổi tính năng chiến - kỹ thuật), trình Tổng Tham mưu trưởng phê duyệt.

  - Cấp phép cải tạọ xe quân sự.

  - Thiết kế cải tạo xe quân sự.

  - Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cải tạo xe quân sự. 

  - Thi công cải tạo xe quân sự.

  -  Nghiệm thu xe quân sự.

  (3) Thẩm quyền cấp phép cải tạo xe quân sự

  Thẩm quyền cấp phép cải tạo xe quân sự được quy định như sau:

  - Tổng Tham mưu trưởng cấp phép cải tạo xe quân sự đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điềụ 5 Thông tư 95/2023/TT-BQP.

  - Cục trưởng Cục Xe - Máy/Tổng cục Kỹ thụật cấp phép cải tạo xe quân sự đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư 95/2023/TT-BQP (Mẫu Giấy phép cải tạo xe quân sự theo Mẫu số 2 Phụ lục II)

  Xem và tải Mẫu

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/mau-so-02.docx

  Giấy phép cải tạo xe quân sự cấp cho từng xe hoặc loạt xe, là căn cứ để thiết ké kỹ thuật, thi công cải tạo và đăng ký.

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cải tạo xe quân sự

  - Cơ quan xe - máy đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp phép cải tạo xe quân sự.

  - Hồ sơ đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2023/TT-BQP, gồm: Tờ trình của đợn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị cấp phép cải tạo xe quân sự của đơn vị có xe cải tạo (Mẫu số 1 Phụ lục II); bản sao Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về việc phê duyệt cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật của xe sau cải tạo; bản sao chứng từ nguồn gốc của xe đối với xe chưa đãng ký và bản sao giấy chứng nhận đãng ký đối với xe đã đãng ký, bản sao chứng từ gốc của tổng thành thay thế;

  Xem và tải Mẫu

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/mau-so-1.docx

  - Hồ sơ đối với trường hợp, quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư 95/2023/TT-BQP, gồm: Tờ trình của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đề nghị cấp phép cải tạo xe quân sự của đơn vị có xe cải tạo (Mẫu số 1 Phụ lục II); bản sao chứng từ nguồn gốc của xe đối với xe chưa đăng ký; bản sao giấy chứng nhận đăng ký đối với xe đã đăng ký và bản sao chứng từ nguồn gốc của tổng thành thay thế.

  Xem và tải Mẫu

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/12/mau-so-1.docx

  Xem chi tiết tại Thông tư 95/2023/TT-BQP từ ngày 15/01/2024 và thay thế Thông tư 01/2011/TT-BQP ngày 10/01/2011.

   
  88 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận