Quy trình góp vốn bằng tài sản trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #519801 31/05/2019

  Quy trình góp vốn bằng tài sản trong công ty cổ phần

  Vấn đề này được quy định tại Điều 36 và Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014. Về cơ bản sẽ gồm các bước như sau:
  - Thực hiện định giá tài sản góp vốn. Việc định giá sẽ do các cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và phải đảm bảo các quy định tại Điều 37.
  - Chuẩn bị hồ sơ góp vốn.
  Tại khoản 13 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định như sau:
  "13. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn."
  Hồ sơ góp vốn này sẽ là cơ sở để thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  - Thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Điều 36. Cụ thể:
  a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;
  b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.
  c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.
  - Trường hợp là góp thêm vốn vào công ty thì sau khi thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty theo thủ tục tại link sau: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/thay-doi-von-dieu-le-trong-cong-ty-co-phan/11.html
   
  1723 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận