Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Chủ đề   RSS   
 • #597380 27/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

  Ngày 19/01/2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 373/QĐ-BNN-PTNT năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT.
   
  Theo đó, có quy định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình sau:
   
  quy-trinh-cap-lai-giay-chung-nhan-san-xuat-thuoc-bao-ve-thuc-vat
   
  (1) Trình tự thực hiện
   
  Bước 1: Tổ chức, cá nhân (cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật) nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật (trước 03 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật hết hạn).
   
  Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc.
   
  Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
   
  Bước 3: Thẩm định hồ sơ và thành lập Đoàn đánh giá thực tế tại cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc.
   
  Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được quy định, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
   
  Bước 4: Đánh giá thực tế tại cơ sở
   
  Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở trước thời điểm đánh giá 07 ngày làm việc, thời gian đánh giá tại cơ sở không quá 01 ngày làm việc.
   
  Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với trường hợp phải thành lập đoàn đánh giá.
   
  - Trường hợp kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt yêu cầu và thời hạn khắc phục. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại, Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.
   
  - Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật thông báo bằng bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  (2) Cách thức thực hiện
   
  Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.
   
  (3) Thành phần, số lượng hồ sơ
   
  Hồ sơ gồm:
   
  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu quy định tại Phụ lục XXI ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT- BNNPTNT; Bản sao chụp giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền về môi trường cấp.
   
  - Trường hợp có phòng thử nghiệm thì nộp bản sao chụp Giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 17025:2005 hoặc tương đương.
   
  - Trường hợp không có phòng thử nghiệm thì nộp bản sao chụp hợp đồng với phòng thử nghiệm đã được công nhận ISO 17025:2005 hoặc tương đương.
   
  - Trường hợp cơ sở đã hoạt động từ 02 năm trở lên, bổ sung bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu) giấy chứng nhận hoặc các tài liệu liên quan đến việc công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001:2008 hoặc tương đương.
   
  Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy và 01 bản điện tử định dạng PDF.
   
  (4) Thời hạn giải quyết
   
  - 30 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
   
  - 35 ngày làm việc khi nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở có điều kiện không đạt yêu cầu hoặc kết quả kiểm tra lại không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thời hạn khắc phục.
   
  (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là tổ chức và cá nhân.
   
  (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Bảo vệ thực vật.
   
  (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
   
  - Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật theo Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT.
   
  - Thời hạn của Giấy chứng nhận là 05 năm.
   
  (8) Phí, lệ phí:
   
  - Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: 6.000.000 đồng/lần.
   
  (9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
   
  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Bản thuyết minh điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  - Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Phụ lục XXI ban hành kèm theo Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT).
   
  Xem thêm Quyết định 373/QĐ-BNN-PTNT năm 2023 có hiệu lực ngày 28/02/2023.
   
  275 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận