Quỹ phòng chống thiên tai sẽ chuyển cho cấp Trung ương thành lập

Chủ đề   RSS   
 • #483957 31/01/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1716 lần


  Quỹ phòng chống thiên tai sẽ chuyển cho cấp Trung ương thành lập

  Thay vì Quỹ phòng chống thiên tai được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo Luật phòng, chống thiên tai 2013, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật đê điều; Luật thủy lợi sẽ chuyển cho cấp Trung ương thành lập và quản lý, cụ thể như sau:

  Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ được thành lập ở Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và ở cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

  Nguồn tài chính để phòng chống thiên tai được hình thành không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước; quỹ phòng, chống thiên tai; nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, Luật này bổ sung quyền lợi cho người làm công tác phòng, chống thiên tai được hưởng phụ cấp thâm niên và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật đê điều; Luật thủy lợi tại file đính kèm.

   
  2589 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận