Quỹ phòng chống thiên tai hiện tại là bao nhiều?

Chủ đề   RSS   
 • #550756 30/06/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quỹ phòng chống thiên tai hiện tại là bao nhiều?

  Khoản 2 Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định:

  "Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp

  ...

  2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

  a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

  b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

  c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm."

  Theo đó, trường hợp công dân có đi làm tại các doanh nghiệp thì sẽ đóng theo diện người lao động là đóng 01 ngày lương/người/ năm theo lương tối thiểu vùng. Lương tối thiểu vùng hiện anh có thể xem tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

  Ngược lại, nếu không có lao động tại các doanh nghiệp thì sẽ đóng 15.000 đồng/người/ năm.

   
  517 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553068   28/07/2020

  Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập theo Điều 10 Luật phòng, chống thiên tai 2013. Nguồn thu của quỹ là khoản đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên. Mục đích thành lập quỹ là để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai.

   
  Báo quản trị |