Quy phạm pháp luật về tiếp cận thông tin

Chủ đề   RSS   
 • #545148 30/04/2020

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 13119
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 253 lần


  Quy phạm pháp luật về tiếp cận thông tin

  Mọi người cho mình hỏi vấn đề về văn bản điều chỉnh trước đây:
   
  Theo Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin có nêu tại Điều 14 như sau:
   
  2. Việc tiếp cận thông tin được tạo ra trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có quy định về việc tiếp cận thông tin ban hành trước ngày Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này.
   
  Xin hỏi điều này được hiểu thế nào đối với các VB ban hành trước ngày luật tiếp cận thông tin có hiệu lực?? và cụ thể là văn bản nào?
   
  Mình rà soát qua nhiều nội dung thì hiện trước Luật Tiếp cận thông tin 2016 thì không có văn bản cụ thể nào quy định về việc tiếp cận thông tin tương đương mà nội dung này được quy định tại nhiều văn bản khác nhau. Ví dụ như Hiến pháp năm 2013 có nêu về quyền TIẾP CẬN THÔNG TIN của công dân: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Đồng thời, lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 quy định các nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin. Điều 3 Hiến pháp năm 2013 khẳng định, “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”; khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định nguyên tắc thực hiện quyền con người, quyền công dân: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.
   
  Do đó, việc tiếp cận thông tin trước Luật Tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực sẽ có những quy định rời rạc ở các văn bản khác nhau. Căn cứ quy định trên thì các quy định, nội dung trước ngày Luật có hiệu lực đó vẫn sẽ được thực hiện và phải bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 của Luật này.
   
  Các anh/chị/bạn có ai tìm ra được văn bản nào chi tiết hơn không?
   
  761 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  kuri_yt_294112@yahoo.com.vn (30/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545162   30/04/2020

  Luật tiếp cận thông tin trên không thay thế trực tiếp văn bản nào cả. Do đó có thể xem là trước đó không có văn bản cụ thể nào quy định chi tiết về vấn đề Tiếp cận thông tin như Luật trên. Các nội dung vẫn áp dụng chung chung như các dẫn chiếu bạn đề cập.

   
  Báo quản trị |