Quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

Chủ đề   RSS   
 • #612228 31/05/2024

  Quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

  Ngày 28/05/2024, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

  1. Quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức:

  Quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp được quy định tại Mục I Phần II Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 như sau:

  - Đại hội Thể dục thể thao cấp xã:

  + Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Đá cầu …, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phương.

  + Địa điểm tổ chức: Tại xã, phường, thị trấn.

  + Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện tổ chức riêng thì có thể tổ chức theo cụm xã, cần lựa chọn địa điểm tổ chức cho phù hợp để tiện cho việc đi lại của nhân dân.

  - Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện:

  + Tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn …, các môn võ và các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức các môn thể thao dân tộc phù hợp truyền thống của địa phương.

  + Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn huyện, quận, thị xã.

  + Đối với các huyện đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã, tùy điều kiện cụ thể tổ chức từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích phù hợp truyền thống của địa phương.

  - Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  + Tổ chức thi đấu từ 15 môn thể thao trở lên, tập trung tổ chức các môn thể thao trọng điểm, các môn truyền thống của địa phương, các môn thể thao dân tộc.

  + Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Thời gian tổ chức: Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức từ năm 2024, kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 04 năm 2026.

  2. Yêu cầu đối với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp:

  Yêu cầu đối với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp được quy định tại Mục II Phần I Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 như sau:

  - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao nói chung và công tác tổ chức Đại hội nói riêng;

  - Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nghi lễ, có thể lồng ghép việc tổ chức Đại hội với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị, địa phương;

  - Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện;

  - Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế thể thao, cơ sở vật chất, dụng cụ thể thao và công tác tổ chức Đại hội các cấp.

  Trên đây là hướng dẫn về quy mô, địa điểm, thời gian tổ chức và yêu cầu đối với việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc.

  Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 có hiệu lực từ 28/05/2024.

   
  23 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận