Quỹ Khuyến học Vinacam có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604523 04/08/2023

  Quỹ Khuyến học Vinacam có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Quỹ Khuyến học Vinacam, một câu hỏi đặt ra là Quỹ Khuyến học Vinacam có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Quỹ Khuyến học Vinacam được tổ chức theo nguyên tắc nào?

  Căn cứ tại khỏan 2 Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ hai của Quỹ Khuyến học Vinacam được công nhận kèm theo Quyết định 512/QĐ-BNV năm 2023, có quy định về nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý như sau:

  - Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận;

  - Tự nguyện, tự chủ, tự tạo tài sản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

  - Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạt động;

  - Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ;

  - Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.

  quy-khuyen-hoc-vinacam

  Quỹ Khuyến học Vinacam có chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet)

  Quỹ Khuyến học Vinacam có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 7 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ hai của Quỹ Khuyến học Vinacam được công nhận kèm theo Quyết định 512/QĐ-BNV năm 2023, có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Hội đồng quản lý Quỹ.

  - Ban Kiểm soát Quỹ.

  - Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn.

  - Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

  Quỹ Khuyến học Vinacam có chức năng gì?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ hai của Quỹ Khuyến học Vinacam được công nhận kèm theo Quyết định 512/QĐ-BNV năm 2023, có quy định về chức năng như sau:

  - Sử dụng tài sản của Quỹ để trao giải, biểu dương hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

  - Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

  - Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ.

  Quỹ Khuyến học Vinacam có những nhiệm vụ nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) lần thứ hai của Quỹ Khuyến học Vinacam được công nhận kèm theo Quyết định 512/QĐ-BNV năm 2023, có quy định về nhiệm như sau:

  - Khen thưởng định kỳ hàng năm cho các đối tượng là con của cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, chi nhánh trực thuộc và các công ty thành viên mà Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam góp vốn, có thành tích học tập tốt, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ thi Olympic, các cuộc thi tài năng, năng khiếu;

  - Tài trợ học bổng cho các đối tượng là con của cán bộ, công nhân viên thuộc hệ thống Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, chi nhánh trực thuộc và các công ty thành viên mà Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam góp vốn đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, ưu tiên các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài góp phần vào việc phát triển của hệ thống Vinacam nói riêng và sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển đất nước nói chung;

  - Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ, gồm:

  + Quỹ tài trợ, hỗ trợ học bổng, trang thiết bị học tập cho các đối tượng là các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa;

  + Quỹ tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục: Tài trợ, hỗ trợ cơ sở vật chất trang thiết bị học tập và các hoạt động khác phục vụ cho mục đích giáo dục.

  + Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận