Quy hoạch thủ đô do cơ quan nào phê duyệt và điều chỉnh?

Chủ đề   RSS   
 • #599851 28/02/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Quy hoạch thủ đô do cơ quan nào phê duyệt và điều chỉnh?

  Về vấn đề này, có thể tham khảo quy định tại các Điều 34, 51 Luật Quy hoạch 2017:
   
  "Điều 34. Thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch
  1. Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
  2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
  Đối với quy hoạch Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội."
  Điều 51. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch
  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch.
  2. Cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch.
  3. Việc điều chỉnh quy hoạch không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 53 của Luật này." 
   
  Từ những quy định trên, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thủ đô là Thủ tướng sau khi có ý kiến Quốc hội. Như vậy có thể thấy pháp luật không quy định một cơ quan cố định cụ thể để có thẩm quyền tiến hành mà cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch sẽ có thẩm quyền quyết định phê duyệt và điều chỉnh.
   
   
  137 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận