Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển có được ủy quyền sử dụng con dấu?

Chủ đề   RSS   
 • #566130 04/01/2021

  Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển có được ủy quyền sử dụng con dấu?

  Kính chào Luật sư!

  Xin luật sư cho tôi hỏi về việc ủy quyền sử dụng con dấu như sau: 

  Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh Trà Vinh  đang hoạt động theo chương trình dự án tài chính vi mô có con dấu và tài khoản riêng và cấp điều hành cao nhất là Hội đồng quản lý Quỹ nên con dấu cũng được cấp cho Hội đồng quản lý và chỉ cấp 01 con dấu nên Quỹ đang gặp khó khăn trong việc sử dụng con dấu. Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này thì Hội đồng quản lý có được phép ủy quyền sử dụng con dấu cho Ban giám đốc và Trưởng Phòng giao dịch các huyện không ạ (vì Phòng giao dịch thực hiện các hoạt động của Quỹ tại huyện: cho vay, thu hồi gốc lãi....)  

   
  377 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tygold vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận