Quy định việc trích kinh phí Đảng của Đảng viên tại doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #504648 14/10/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1358)
  Số điểm: 11477
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định việc trích kinh phí Đảng của Đảng viên tại doanh nghiệp?

  Câu hỏi: Quy định việc trích kinh phí Đảng của Đảng viên tại doanh nghiệp? Có áp dụng Hướng dẫn 03-HD/VPTW nữa không?

  Câu trả lời:

  Theo quy định tại Công văn 965/CV/VPTW/nb năm 2016 dừng không thực hiện Hướng dẫn 03-HD/VPTW do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

  "Do sơ suất trong khâu biên tập, một số điểm còn chưa rõ và hiểu để thực hiện chưa thống nhất.

  Văn phòng Trung ương Đảng quyết định dừng không thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 06-7-2016 về thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 và Công văn số 1266-CV/VPTW/nb, ngày 05-3-2012 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị quy định về chế độ đảng phí."

  Theo đó, việc trích kinh phí Đảng của Đảng viên tại doanh nghiệp được quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

  “II- QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẢNG PHÍ

  1- Trích, nộp đảng phí thu được

  1.1. Ở trong nước

  a) Các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở :

  - Các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn; các chi bộ đại đội; chi bộ đồn, tàu biên phòng, tàu hải quân, tàu cảnh sát biển; các chi bộ đài, trạm ra đa; chi bộ đóng quân ở các xã biên giới vùng sâu, vùng xa, trên các đảo được trích lại 50%, nộp lên cấp uỷ cấp trên 50%.

  - Các chi bộ còn lại và các đảng bộ bộ phận được trích lại 30%, nộp lên cấp uỷ cấp trên 70%.

  b) Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn được trích để lại 90%, nộp 10% lên cấp uỷ cấp trên.

  c) Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế được trích để lại 70% nộp 30% lên cấp uỷ cấp trên.

  d) Các đảng bộ cấp trên cơ sở hoặc được giao quyền cấp trên cơ sở, mỗi cấp được trích để lại 50% nộp 50% lên cấp uỷ cấp trên.

  đ) Đảng uỷ khối trực thuộc các tỉnh uỷ, thành uỷ được trích để lại 50%, nộp 50% về cơ quan tài chính của các tỉnh uỷ, thành uỷ.

  e) Các tỉnh uỷ, thành uỷ; các đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương được trích để lại 50%, nộp 50% về Văn phòng Trung ương Đảng.

  …”

   
  3968 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận