Quy định về xử phạt uống rượu bia khi điều khiển xe?

Chủ đề   RSS   
 • #544816 29/04/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1394)
  Số điểm: 11657
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về xử phạt uống rượu bia khi điều khiển xe?

  Căn cứ quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì:

  ** Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

  - Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 6 và Điểm e Khoản 11 Điều 5);

  - Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 8 và Điểm g Khoản 11 Điều 5);

  - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm a Khoản 10 và Điểm h Khoản 11 Điều 5).

  ** Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

  - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 6 Điều 6 và Điểm đ Khoản 10 Điều 6);

  - Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 7 Điều 6 và Điểm e Khoản 10 Điều 6);

  - Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm e Khoản 8 Điều 6 và Điểm g Khoản 10 Điều 6).

  ** Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác:

  - Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở (Điểm q Khoản 1 Điều 8);

  - Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm e Khoản 3 Điều 8);

  - Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Điểm c Khoản 4 Điều 8).

   
  2255 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận