Quy định về xử phạt hộ kinh doanh khi không thông báo địa điểm kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #592339 10/10/2022

  Quy định về xử phạt hộ kinh doanh khi không thông báo địa điểm kinh doanh

  1. Trách nhiệm thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

  Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại (quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

  Như vậy, các hộ kinh doanh có thể mở thêm địa điểm kinh doanh nhưng phải thực hiện thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường.

  2. Xử lý vi phạm hành chính khi không thông báo địa điểm kinh doanh đối với hộ kinh doanh

  Tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh như sau:

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  g) Hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

  Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

  Đồng thời, tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

  Như vậy, trong hộ kinh doanh chưa thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan Quản lý thị trường đối với nhiều địa điểm kinh doanh thì sẽ bị xử phạt nhiều lần tương ứng với từng hành vi vi phạm.

  Ngoài ra, theo khoản 2 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thông báo với cơ quan đăng ký cấp huyện.

  Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 122/2021/NĐ-CP thì mức phạt tiền nói trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   
  984 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592780   26/10/2022

  Quy định về xử phạt hộ kinh doanh khi không thông báo địa điểm kinh doanh

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, mình cũng xin bổ sung thêm trường hợp hộ kinh doanh phải thông báo chuyển địa điểm sang huyện khác như sau:

  Căn cứ theo khoản 1, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cụ thể như sau:

  (1) Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

  (2) Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây:

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

  - Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

  - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

  (3) Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

  (4) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

   
  Báo quản trị |