Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #536013 30/12/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 3248
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng

  Công ty tôi có ký hợp đồng với một công ty để ký kết cung cấp thiết bị dây chuyền chế biến mủ cao su. thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày ký ( ngày 16/3/2017). Nhưng đến nay việc cung cấp thiết bị vẫn chưa xong chỉ được 1/4 công việc.

  + Công ty tôi định phạt chậm tiến độ, tuy nhiên trong hợp đồng khi ký kết lại không có khoản mục này. tôi có hỏi người quen thì nói là phạt được với mức là không quá 8% theo luật dân sự. Thư viện pháp luật cho tôi hỏi là Công ty tôi có phạt tiến độ được không, mức phạt là bao nhiêu, theo điều nào của luật nào.

  + Trình tự thanh lý hợp đồng và bồi thường khi Công ty tôi muốn thanh lý

   

   
  605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536025   30/12/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1547)
  Số điểm: 10399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 221 lần


  Về việc phạt vi phạm hợp đồng thì theo quy định tại Điều 300 Luật Thương mại 2005, công ty anh chỉ có thể phạt khi trong hợp đồng có nêu, còn ở đây hợp đồng không có quy định phạt thì anh không thể phạt được:

   "Điều 300. Phạt vi phạm

   Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này."

  Còn về việc thanh lý hợp đồng thì bản chất của nó là việc chấm dứt hợp đồng này, cụ thể hơn là công ty anh đơn phương chấm dứt hợp đồng vì bên cung cấp dịch vụ không thể thực hiện được hợp đồng. Theo đó, để có thể đơn phương chấm dứt thì công ty anh phải có cơ sở để chấm dứt, trước tiên là các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng được ghi nhận trong hợp đồng: bên cung cấp máy móc thiết bị cho công ty anh có vi phạm điều nào để công ty anh có thể đơn phương hay không ?

  Trường hợp hợp đồng không có nêu cụ thể việc này thì công ty anh có thể căn cứ quy định tại Điều 428 Bộ luật dân sự 2015 để đơn phương chấm dứt HĐ:

   "Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

   1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

   3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

   4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

   5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng."

  (bên cung cấp thiết bị không cung cấp đúng, đủ, đảm bảo về các sản phẩm trong hợp đồng).

  Còn khi đơn phương chấm dứt thì công ty anh cần gửi thông báo chấm dứt HĐ đến đối tác, trong đó nêu rõ thời gian chấm dứt (như quy định đã trích dẫn ở trên).

  Căn cứ vào thông báo này thì công ty anh và đối tác mới thực hiện lập biên bản xác nhận công nợ (xác nhận các thiết bị đã giao, chất lượng, số tiền phải thanh toán ...), thanh lý hợp đồng, thanh toán cho nhau các nghĩa vụ.

  Trong trường hợp công ty anh đã thông báo theo đúng quy định ở trên mà bên cung cấp thiết bị không phối hợp thì công ty anh có thể tự làm các bên bản xác nhận công nợ, gửi đến họ để quyết toán các nghĩa vụ mà bên công ty anh phải chi trả.

   
  Báo quản trị |