Quy định về việc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #553267 29/07/2020

  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Quy định về việc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng lao động thì người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi của quy định của Bộ luật Lao động 2012.

  Liên quan đến tiền lương của người lao động tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

  "1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

  Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

  Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

  2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

  3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau."

  Bên cạnh đó, tại Điều 102 Bộ luật Lao động 2012 quy định về Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương như sau: "Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động."

  Như vậy, khi người lao động làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động thì sẽ được hưởng lương, mức lương do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đồng thời, người lao động sẽ được nâng bậc, nâng lương theo như thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong quy chế của đơn vị.

  Trường hợp mức lương hiện hưởng của của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì có thể làm đơn kiến nghị đơn vị thay đổi mức lương để phù hợp theo quy định pháp luật.

   

   
  1176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553522   30/07/2020

  Mình thấy có trường hợp cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động nhưng thỏa thuận chi trả lương theo hệ số tính trên lương cơ sở giống như công chức, viên chức. Không rõ bạn có rõ trường hợp nào được thỏa thuận như vậy không? Và việc thỏa thuận vậy có thể lương sẽ thấp hơn lương tối thiểu vùng thì có xem là vi phạm không?

   

   
  Báo quản trị |