Quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Chủ đề   RSS   
 • #581532 21/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

  1. Các trường hợp khi chết người thân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

  Theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này khi chết người thân sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Người này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

  - Người này đang hưởng lương hưu;

  - Người này chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  - Người này đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

  2. Thân nhân của các trường hợp vừa nêu tại mục 1 thuộc các trường hợp sau:

  a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

  b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

  d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

  Lưu ý: Các trường hợp tại điểm b, c và d vừa nêu phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

  Khi người mất và thân nhân người mất đáp ứng các điều kiện trên thì thân nhân người mất sẽ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng.

   
  295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận