Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #598051 30/01/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh

  Tình huống đặt ra: Công ty của anh thuê văn phòng làm việc ở tỉnh khác thì có phải bổ sung địa chỉ kinh doanh không?

  Theo Khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định: “ Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

  => Theo đó, khi công ty Anh thuê văn phòng làm việc ở tỉnh khác, mà văn phòng đó dùng để nhân viên của công ty Anh làm việc và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty Anh. Do đó, Anh cần phải thông báo lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

  Về trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  Điều 31. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

  [...]

  2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh

  a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

  b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

  c) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. [...]”

  Ngoài ra, khi Anh không thực hiện thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh, Anh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

   Theo Điều 54 Nghị định 122/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

  “Điều 54. Vi phạm về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

  a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp) hoặc chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh) thực hiện hoạt động kinh doanh.

  Trường hợp có vi phạm pháp luật về thuế thì xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;

  b) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

  c) Chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện chuyển đến.

  2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.”

  Một vài thông tin gửi Anh nhé

   

   
  1087 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598110   31/01/2023

  Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo quy định pháp luật địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Các doanh nghiệp cần chú ý thông tin để tránh bị phạt vi phạm.

   
  Báo quản trị |  
 • #598447   31/01/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 3729
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Quy định về thông báo lập địa điểm kinh doanh

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Việc thông báo lập địa điểm kinh doanh giúp cơ quan có thẩm quyền nắm được thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần khai báo rõ ràng, chính xác và đúng thời gian quy định. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thì đây được xem là hành vi về nghĩa vụ thông báo và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 54 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

   
   
  Báo quản trị |