Quy định về thời giờ làm việc đối với NLĐ làm việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Chủ đề   RSS   
 • #471791 22/10/2017

  myduyen1312
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2014
  Tổng số bài viết (177)
  Số điểm: 1315
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 38 lần


  Quy định về thời giờ làm việc đối với NLĐ làm việc trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

   
  Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Dự thảo thông tư hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Theo đó:
   
  - Về thời giờ làm việc bình thường được quy định như sau:
   
  + Đối với công việc thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng, thời giờ làm việc bình thường không quá 12 giờ trong 01 ngày.
   
  + Đối với công việc phòng chống thiên tai tại hiện trường, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 01 ngày.
   
  + Căn cứ vào tình hình thực tế và nhân lực của cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành Quy chế thường trực tại Văn phòng trong đó quy định cụ thể thời gian, số lượng, thành phần và nhiệm vụ thường trực cho người lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc.
   
  - Về thời giờ nghỉ ngơi:
   
  + Người lao động làm việc liên tục 12 giờ hoặc 8 giờ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này được nghỉ giữa giờ tối thiểu là 60 phút, tính vào thời giờ làm việc. Trong thời gian nghỉ giải lao, người lao động không được rời khỏi nơi thường trực.
   
  + Người lao động thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng chống thiên tai tại Văn phòng và nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường được nghỉ và được hưởng nguyên lương như sau:
   
  - Đối với nhiệm vụ thường trực tại Văn phòng: Sau mỗi ngày thường trực, được bố trí nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề.
   
  - Đối với nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường: Được nghỉ bù số ngày đúng bằng số ngày thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai tại hiện trường.
   
  - Trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng lao động do yêu cầu công việc mà không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian cho người lao động thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành. Số thời gian không bố trí nghỉ bù và được trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động trong trường hợp này không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm.
   
  Ngoài ra, tại Dự thảo cũng quy định về làm thêm giờ trong trường hợp bình thường, theo đó:
   
  - Thời gian làm việc ngoài thời gian quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 được tính là thời gian làm thêm giờ.
   
  - Tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong 01 ngày.
   
  - Số giờ làm thêm của người lao động trong năm không vượt quá 300 giờ trong 01 năm.

   

  Dự thảo này dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2018. Xem chi tiết nội dung Dự thảo Thông tư tại đây.

  be positive always

   
  3574 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn myduyen1312 vì bài viết hữu ích
  trang_u (07/02/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận