Quy định về thời gian làm việc của bảo vệ bệnh viện?

Chủ đề   RSS   
 • #549130 14/06/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Quy định về thời gian làm việc của bảo vệ bệnh viện?

  Trường hợp bảo vệ tại Bệnh viện thì có quy định về trực ca không? Trường hợp trực từ 21h - 7h sáng hôm sau thì chế độ ra trực như thế nào?

   
  1605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #549146   14/06/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1406)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Đối với bảo vệ (người lao động) làm việc theo hợp đồng lao động thì thời gian làm việc (ca làm việc) hoàn toàn theo thỏa thuận và bố trí của các bên anh nhé. Bộ luật Lao động 2012 quy định:

  "Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

  Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

  Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

  Điều 106. Làm thêm giờ

  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được sự đồng ý của người lao động;

  b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

  c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

  Điều 109. Nghỉ chuyển ca

  Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

  Điều 110. Nghỉ hằng tuần

  1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày."

  => Trường hợp ca trực từ 21h - 7h sáng hôm sau: 10 tiếng, trong đó sẽ có 8 tiếng hành chính và 02 tiếng làm thêm giờ. Anh xác định ca làm việc bình thường (8 tiếng) của họ là từ mấy giờ đến mấy giờ; sau đó đảm bảo ca làm việc tiếp theo phải cách 12 giờ. Ví dụ ca đúng của họ (8 tiếng) là từ 21h đến 5h sáng hôm sau => Có thể bắt đầu ca trực mới từ 17h.

  Nếu làm thêm giờ thì trả lương làm thêm giờ theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2012

   
  Báo quản trị |