Quy định về thành phần Hội đồng trọng tài

Chủ đề   RSS   
 • #507478 14/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1382)
  Số điểm: 11597
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về thành phần Hội đồng trọng tài

  Câu hỏi: Quy định về thành phần Hội đồng trọng tài? Có bao nhiêu trọng tài viên trong một Hội đồng trọng tài?

  Câu trả lời: 

  Điều 39 Luật Trọng tài thương mại 2010 có quy định về thành phần Hội đồng trọng tài:

  "Điều 39. Thành phần Hội đồng trọng tài

  1. Thành phần Hội đồng trọng tài có thể bao gồm một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận của các bên.

  2. Trường hợp các bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài bao gồm ba Trọng tài viên"

  Như vậy,

  – Các bên được tự do thỏa thuận về số lượng trọng tài viên cũng như thủ tục chỉ định các trọng tài viên đó.

  – Nếu các bên không thỏa thuận về số lượng trọng tài viên, Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 3 trọng tài viên.

   
  3865 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507494   14/11/2018

  thuytrangak
  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (916)
  Số điểm: 7760
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 175 lần


  Mình xin bổ sung thêm thông tin về hội đồng trọng tài.

  Hội đồng trọng tài là Bộ phận chuyên trách giải quyết tranh chấp thương mại trong trung tâm trọng tài thương mại gồm một hoặc một số trọng tài viên, được thành lập theo sự chỉ định của các bên tranh chấp phù hợp với quy định của pháp luật về trọng tài và quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài để giải quyết vụ việc.
   
  Có hai loại hội đồng trọng tài là hội đồng trọng tài được thành lập tại trung tâm trọng tài thương mại và hội đồng trọng tài do các bên thành lập
   
  Báo quản trị |