Quy định về thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic

Chủ đề   RSS   
 • #607002 22/11/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 1922
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 21 lần


  Quy định về thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic

  Trước khi bắt đầu kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hay kỳ thi chọn đội tuyển Olympic thì cần phải thành lập đội tuyển dự thi. Vậy việc thành lập đội tuyển dự thi này được quy định như thế nào? Ngày 10/10/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong đó, quy định về thành lập đội tuyển đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và chọn đội tuyển Olympic như sau:

  1. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

  Theo khoản 1 Điều 11 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, các đơn vị dự thi thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi của đơn vị mình bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 12 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cụ thể:

  - Học sinh đang học trung học phổ thông, có xếp loại rèn luyện (hoặc hạnh kiểm) và học tập (hoặc học lực) từ khá trở lên theo kết quả cuối học kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi;

  - Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi trong một năm học.

  - Về số lượng thí sinh dự thi: mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi (riêng đơn vị dự thi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển).

  Các đơn vị gửi bản đăng ký môn thi, số lượng thí sinh dự thi từng môn, danh sách thí sinh dự thi từng môn về Cục QLCL trước ngày thi ít nhất 30 ngày. Sau thời hạn này, không điều chỉnh danh sách thí sinh đăng ký dự thi.

  2. Đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic

  Theo khoản 2 Điều 11 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và đào tạo thực hiện việc tuyển chọn, triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 12 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, cụ thể đó là học sinh đang học trung học phổ thông và thuộc một trong các diện sau đây:

  - Được Bộ Giáo dục và đào tạo tuyển chọn trong số các học sinh đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học theo nguyên tắc từ cao xuống thấp theo điểm thi, bảo đảm số học sinh được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá tám (08) lần số học sinh cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó.

  - Không tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm học, nhưng đã là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực; thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế trong năm học liền kề trước đó.

  - Về số lượng thí sinh đối với kỳ thi chọn đội tuyển Olympic: số lượng thí sinh dự thi mỗi môn hằng năm do Bộ Giáo dục và đào tạo triệu tập, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.

  Như vậy, việc thành lập đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đội tuyển Olympic cần đáp ứng các yêu cầu về đối tượng dự thi theo quy định tại Điều 4 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và số lượng thi sinh dự thi theo quy định tại Điều 12 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, các đơn vị gửi bản đăng ký môn thi, số lượng thí sinh dự thi từng môn, danh sách thí sinh dự thi từng môn về Cục QLCL trước ngày thi ít nhất 30 ngày.

   
  149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận