Quy định về tặng cho đất trước năm 1993?

Chủ đề   RSS   
 • #541982 27/03/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Quy định về tặng cho đất trước năm 1993?

  Căn cứ theo điểm 3, khoản 1, điều 100 Luật đất đai "Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất" Vậy giấy tờ hợp pháp đươc hiểu như thế nào? và giấy tờ viết tặng cho viết tay giữa bên mua và bên bán trước năm 1993 (không có xác nhận của UBND xã) thì coi là hợp pháp không>

   
  5374 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #541997   27/03/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


   Hiện không có văn bản hướng dẫn như thế nào là giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất. Tuy nhiên, căn cứ trên các quy định liên quan thì có thể chia thành 2 trường hợp như sau:

  - Trường hợp thực hiện tặng cho trước ngày 15/10/1993: khi đó sẽ áp dụng quy định tại Luật Đất đai 1987. Tại Điều 5 có quy định như sau:

  "Điều 5

  Nghiêm cấm việc mua, bán, lấn, chiếm đất đai, phát canh thu tô dưới mọi hình thức, nhận đất được giao mà không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, tự tiện sử dụng đất nông nghiệp, đất có rừng vào mục đích khác, làm huỷ hoại đất đai."

  Theo quy định trong thời kỳ này thì không được phép thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất. Do đó, nếu có văn bản chuyển nhượng, tặng cho trong thời kỳ này thì sẽ không phù hợp.

  - Trường hợp thực hiện tặng cho trước ngày 15/10/1993: khi đó áp dụng quy định tại Luật Đất đai 1993. Quy định không có đề cập gì đến việc tặng cho quyền sử dụng đất, chỉ có đề cập đến việc chuyển nhượng. Cụ thể tại Điều 31, 75 quy định:

  "Điều 31

  1- Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân xã; ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  2- Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân huyện; ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

  "Điều 75

  ...

  2- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, do chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  Việc chuyển nhượng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Người nhận đất phải sử dụng đúng mục đích."

  Áp dụng tương tự thì trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cũng phải thực hiện như chuyển nhượng, nghĩa là cần thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp chị chỉ có giấy viết tay thì không phải là trường hợp quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013.

   
  Báo quản trị |