Quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #507466 13/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng

  Câu hỏi: Cho mình hỏi quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng?

  Câu trả lời:

  Quy định về tạm khóa và chấm dứt việc tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 16 của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành:

  "Điều 16. Tạm khóa tài khoản thanh toán

  1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản (hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

  2. Việc chấm dứt tạm khóa tài khoản thanh toán và việc xử lý các lệnh thanh toán đi, đến trong thời gian tạm khóa thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán (hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản) hoặc theo văn bản thỏa thuận giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán".

   
  3501 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507469   13/11/2018

  Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền từ chối yêu cầu tạm khóa tài khoản thanh toán của chủ tài khoản khi chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản. (Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-NHNN).

   

   
  Báo quản trị |