Quy định về số giờ làm thêm của NLĐ hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #576099 02/10/2021

  Quy định về số giờ làm thêm của NLĐ hiện nay

  1. Số giờ làm thêm của người lao động:

  Căn cứ vào Điều 60 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về giới hạn giờ làm thêm như sau:

  . Người lao động làm theo ngày: tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày.

  . Người lao động làm theo tuần: tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày.

  Tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

  Lưu ý:

  Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 40 giờ trong 01 tháng và 200 giờ trong 01 năm.

  Ngoài ra, Điều 61 Nghị định này và khoản 3 Điều 107 Bộ Luật lao động 2019 quy định đối với các công việc làm thêm không quá 300 giờ, chẳng hạn: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, … Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, …

  Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  2. Cần có sự đồng ý của NLĐ:

  Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, NLĐ phải thực hiện theo sự sắp xếp, quản lý của NSDLĐ. Tuy nhiên đối với những công việc độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe thì NSDLĐ cần có sự đồng ý của NLĐ mới có thể làm thêm giờ.

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 107 Bộ luật lao động 2019 và Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP đối với việc làm thêm giờ, NSDLĐ phải có sự đồng ý của NLĐ đối với các nội dung sau:

  . Thời gian làm thêm (bảo đảm số giờ làm thêm theo đúng quy định pháp luật).

  . Địa điểm làm thêm;

  . Công việc làm thêm.

   

   
  1020 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn buivy081 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/10/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576285   15/10/2021

  Quy định về số giờ làm thêm của NLĐ hiện nay

  Rất cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Theo quy định tại Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP việc ghi nhận sự đồng ý làm thêm giờ bằng văn bản là không bắt buộc. Tuy nhiên người sử dụng lao động vẫn phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm giờ về các nội dung: Thời gian, địa điểm và công việc làm thêm.

  Sự đồng ý của người lao động là một trong những điều kiện bắt buộc cần đáp ứng khi người sử dụng lao động muốn huy động người lao động làm thêm giờ. Trường hợp cố tình ép buộc người lao động làm thêm giờ, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

  Cụ thể, khoản 3, Điều 17 Nghị định này quy định:

  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ Luật Lao động.

  Như vậy, nếu buộc người lao động làm thêm giờ mà không có sự đồng ý của người đó thì doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng. Do đó, nếu không muốn bị phạt, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý đến điều kiện về sự chấp thuận của người lao động.

   
  Báo quản trị |