Quy định về Quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập 2 nơi

Chủ đề   RSS   
 • #545109 30/04/2020

  hunganhdang698

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quy định về Quyết toán thuế cho cá nhân có thu nhập 2 nơi

  Chị gái mình làm cho Ngân hàng A và Công ty B (DN tư nhân), năm 2015 có 2 thu nhập nhưng chị ý không chú ý đã ủy quyền quyết toán bên Ngân hàng và bên đấy đã khai và nộp thuế cho phần thu nhập tại Ngân hàng 2015 của chị ý (theo quy định thì chị ấy thuộc diện tự đi quyết toán). Bên ngân hàng giờ không muốn làm sửa lại quyết toán thì có cách nào để chị ấy quyết toán được phần thu nhập ở Công ty B không vì Công ty B cấp chứng từ khấu trừ thuế cho chị ấy nhưng chưa khấu trừ 10%. (biết Công ty B đã sai quy định nhưng chị mình vẫn phải quyết toán thuế cho hết các phần thu nhập phát sinh để tránh sau này rắc rối).

   
  21383 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545131   30/04/2020

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Về việc kê khai, quyết toán thuế TNCN thì đã có quy định cụ thể (ví dụ như về trường hợp được ủy quyền, trường hợp không được ủy quyền), các bên phải làm theo đúng quy định chứ không thể nói rằng đã lỡ làm rồi nên tìm hướng "gỡ".

  Trong trường hợp này, chị của bạn đã thuộc trường hợp tự quyết toán thuế TNCN thì chị của bạn phải tự đi kê khai quyết toán, chứ không thể ủy quyền. Nói cách khác, tờ khai thuế TNCN của ngân hàng là thừa (không được chấp nhận) và chị của chị đang thiếu tờ khai quyết toán thuế của năm nay.

  Theo đó, NH phải làm lại thủ tục để chuyển số tiền thuế TNCN đã nộp thừa về nghĩa vụ thuế khác của NH (hoặc xin hoàn thuế).

  Về việc công ty B chưa khấu trừ 10% thì không rõ là họ không khấu trừ và chứng từ khấu trừ thuế họ cấp cũng không có số thuế khấu trừ, hay là họ không khấu trừ thuế TNCN trên tiền lương nhưng trên chứng từ khấu trừ thuế họ cấp có số thuế khấu trừ này.

  - Nếu là trường hợp thứ 1 thì công ty B đã sai và các bên phải làm lại cho đúng: công ty B phải kê khai, nộp lại thuế TNCN còn thiếu, lập chứng từ khấu trừ thuế với nội dung đúng quy định.

  - Nếu là trường hợp thứ 2 thì công ty B đã sẽ chịu phần thuế này (về mặt chứng từ thì đã có khấu trừ) chị của chị không cần phải lo về phần thuế khấu trừ này.

  Còn với chị của bạn thì phải làm lại quyết toán thuế theo đúng nội dung, nộp thuế theo đúng quy định.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuychichu vì bài viết hữu ích
  tranthingocdtsvn (14/06/2021)
 • #545256   01/05/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Trong trường hợp này đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi làm việc tại nhiều doanh nghiệp thì số thuế thu nhập cá nhân có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào thời gian ký hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

  * Trường hợp ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

  Tại diểm b Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định:

  “b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.”

  Như vậy, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 07 bậc thuế với 07 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

  * Trường hợp ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

  Tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

  Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 02 công ty), trong đó có nơi không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập.

  Cập nhật bởi chaugiang9897 ngày 01/05/2020 06:14:31 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #555381   22/08/2020

  Caothikimdung1001
  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi quy định thì tại Điều 21 cá nhân có thu nhập từ tiền lương ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp,...) quyết toán thuế thay trong các trường hợp theo quy định, tuy nhiên không nói đến thời điểm ký ủy quyền quyết toán thuế. Có thể ký khi hai bên giao kết hợp đồng hoặc trước kì tính thuế.
  Trong trường hợp này đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi làm việc tại nhiều doanh nghiệp thì số thuế thu nhập cá nhân có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào thời gian ký hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

  * Trường hợp ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

  Tại diểm b Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định:

  “b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

  b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.”

  Như vậy, cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 07 bậc thuế với 07 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

  * Trường hợp ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

  Tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  “i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

  Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

  Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 02 công ty), trong đó có nơi không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập.

   
  Báo quản trị |  
 • #568883   10/03/2021

  thaonguyenxanh091093
  thaonguyenxanh091093

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cho em hỏi, năm 2020 công ty em có 1 chị từ T1-T9 làm việc ở công ty A, từ T10-T12 thì chị chuyển sang làm việc ở công ty em, thì trên tờ khai QTTTNCN em vẫn kê khai phần thu nhập 3 tháng ở công ty em đồng thời không tích vào phần ủy quyền QTTTNCN như vậy đúng không ạ? 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaonguyenxanh091093 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/03/2021)