Quy định về quản lý tiền ký quỹ và rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm

Chủ đề   RSS   
 • #603095 07/06/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (849)
  Số điểm: 7287
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Quy định về quản lý tiền ký quỹ và rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ việc làm

  Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ theo mức ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại của Việt Nam. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ việc làm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Quản lý tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

  Theo Điều 24,25 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định về nộp tiền ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ

  Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm nộp tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ và tuân thủ quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng nhận ký quỹ và phù hợp quy định của pháp luật.

  Ngân hàng nhận ký quỹ có trách nhiệm:

  + Cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc

  Trường hợp thay đổi một trong các thông tin trên giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm, gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi thông tin tới ngân hàng nhận ký quỹ.

  +  Tạm khóa toàn bộ số tiền ký quỹ của doanh nghiệp, quản lý tiền ký quỹ

  + Thực hiện cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo đúng quy định tại Điều 26 Nghị định 23/2021/NĐ-CP và yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

  + Không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  2. Rút tiền ký quỹ

  Theo Điều 24,25 Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định về các trường hợp cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ

  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính quyết định cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

  Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;

  - Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;

  - Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác;

  - Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật.

  Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm:

  + Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp;

  + Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm tại ngân hàng nhận ký quỹ khác 

  + Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ 

  + Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ gồm lý do, mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách người lao động, người sử dụng lao động, số tiền, thời gian, phương thức thanh toán 

  Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm

  + Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp 

  + Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  + Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

  Trường hợp rút tiền ký quỹ Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm thì việc thanh toán, bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

  Vậy Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm phải thực hiện ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

   

   
  1239 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận