Quy định về người ký đóng dấu trên biên bản nghiệm thu công trình

Chủ đề   RSS   
 • #536035 30/12/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Quy định về người ký đóng dấu trên biên bản nghiệm thu công trình

  Thành phần ký biên bản nghiệm thu ,theo Khoản 2, 3, 4 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD:

  "2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

  a) Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

  b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

  c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

  3. Thành phần ký biên bản nghiệm thu trong trường hợp áp dụng hợp đồng EPC:

  a) Người giám sát thi công xây dựng của tổng thầu EPC hoặc người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư đối với phần việc do mình giám sát theo quy định của hợp đồng;

  b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của tổng thầu EPC.

  Trường hợp tổng thầu EPC thuê nhà thầu phụ thì người phụ trách kỹ thuật thi công của tổng thầu EPC và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ ký biên bản nghiệm thu;

  c) Đại diện chủ đầu tư theo thỏa thuận với tổng thầu (nếu có).

  4. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện
  "

   
  3743 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận