Quy định về nghỉ không lương của giáo viên

Chủ đề   RSS   
 • #582702 07/04/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Quy định về nghỉ không lương của giáo viên

  Trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động
   
  Theo khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể như sau:
   
  Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
  [...]
  3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”
   
  Do đó, đối với việc nghỉ không hưởng lương, theo quy định trên pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. 
   
  Trường hợp 2: Giáo viên là viên chức
   
  Theo Điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định: 
   
  Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi
  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
  ...
   
  4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  Như vậy, để được nghỉ không lương thì viên chức phải trình bày lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang làm việc.
   
  Tóm lại, khi người lao động, viên chức muốn xin nghỉ việc không lương thì phải thỏa thuận và được sự đồng ý của người sử dụng lao động cũng như người đứng đầu sự nghiệp công lập. Trong trường hợp này, Nhà trường có thể xem xét lý do nghỉ có chính đáng hay không, việc đồng ý cho giáo viên nghỉ không lương thời gian bao lâu, như thế nào đều phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa giáo viên và nhà trường. 
   
   
  453 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận