Quy định về nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #604220 24/07/2023

  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (293)
  Số điểm: 2054
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 50 lần


  Quy định về nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức

  Nâng bậc lương thường xuyên là một trong những vấn đề mà cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, bài viết sau sẽ cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  1. Đối tượng thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) thì các đối tượng sau thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

  - Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

  + Cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

  + Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát);

  + Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

  - Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

  - Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

  - Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CPQuyết định 68/2010/QĐ-TTg.

  * Lưu ý, các trường sau không áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên:

  - Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

  - Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 29/2013/NĐ-CP.

  - Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

  Như vậy, thuộc vào một trong những đối tượng được quy định trên thì sẽ được áp dụng chế độ nâng bậc lương thường xuyên.

  2. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để thực hiện nâng bậc lương thường xuyên

  Một trong những điều kiện để các đối tượng được nêu ở Mục 1 được xét nâng bậc lương thường xuyên đó là phải có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh, tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên như sau:

  - Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

  Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên được quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV và được bổ sung bởi khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV.

  Lưu ý, tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

  3. Điều kiện về tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

  Đối tượng được nêu tại Mục 1 có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh được nêu ở Mục 2 và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên :

  - Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức:

  + Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

  + Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

  - Tiêu chuẩn đối với viên chức và người lao động:

  + Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

  + Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

  Như vậy, nếu các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nêu tại Mục 1 nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức (sau đây gọi là ngạch), trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát (sau đây gọi là chức danh) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện được nêu tại Mục 2 và Mục 3 nêu trên trong suốt thời gian giữ bậc lương.

   
  4598 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận