Quy định về lao động - tiền lương của người thử việc

Chủ đề   RSS   
 • #500585 26/08/2018

  Phong_96
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 3464
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 53 lần


  Quy định về lao động - tiền lương của người thử việc

  Theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

  Nội dung của hợp đồng thử việc sẽ bao gồm điều khoản thỏa thuận về mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác cho người lao động trong thời gian thử việc.

  Trên nguyên tắc thì tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận với nhau, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Mặt khác, theo quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động 2012 quy định như sau:

  - Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

  + Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

  + Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

  + Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

  - Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

  - Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

  Căn cứ các quy định trên đây thì dù bạn là mới chỉ đang thử việc tại công ty nhưng vẫn là người lao động trong công ty. Do đó, phải được công ty trả lương theo quy định của pháp luật.

  Theo đó, trong thời gian làm việc tại công ty, công ty có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương như đã thỏa thuận trong hợp đồng thử việc cho bạn. Trường hợp công ty yêu cầu bạn làm thêm giờ sau thời gian làm việc, thì công ty có nghĩa vụ trả tiền lương làm thêm giờ cho bạn theo quy định của pháp luật.

   
  3427 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #506109   30/10/2018

  Tiền lương của nhân viên thử việc là thu nhập chịu thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, cụ thể:

  “Điều 3. Thu nhập chịu thuế

  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #506116   30/10/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Tiền lương thử việc

  Trên thực tế rất khó để xác định mức tối thiểu 85% lương tương ứng đối với lao động chính thức bởi nó hoàn toàn dựa vào sự thỏa thuận của hai bên, dựa vào cung cầu. Mình thấy thực tế nhiều người lao động chấp nhận mức lương thử việc rất thấp, thậm chí có chỗ còn thử việc không lương và mình cũng thấy cơ quan chức năng nào quản lý vấn đề này.
   
  Báo quản trị |