Quy định về kiểm tra định kỳ phương tiện đường sắt

Chủ đề   RSS   
 • #609283 12/03/2024

  beryahh

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/12/2023
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Quy định về kiểm tra định kỳ phương tiện đường sắt

  Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng, phương tiện chạy trên đường sắt đô thị, thiết bị tín hiệu đuôi tàu.

  Quy định về kiểm tra định kỳ phương tiện đường sắt

  Căn cứ Điều 8 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT quy định về kiểm tra định kỳ phương tiện đường sắt như sau:

  - Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với: phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng, phương tiện chạy trên đường sắt đô thị; thiết bị tín hiệu đuôi tàu.

  - Điều kiện kiểm tra: cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện phải chuẩn bị thiết bị, phương tiện và bảo đảm điều kiện để Cơ quan kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

  - Nội dung kiểm tra: thực hiện theo những nội dung thuộc phạm vi của Cơ quan kiểm tra được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đối với từng loại phương tiện. Đối với thiết bị tín hiệu đuôi tàu, nội dung kiểm tra.

  - Phương thức kiểm tra

   + Kiểm tra từng thiết bị, phương tiện;

   + Đối với toa xe đường sắt đô thị, kiểm tra toa xe ở trạng thái tĩnh và kiểm tra vận hành trên đường khi ghép thành đoàn tàu theo cấu hình khai thác.

  - Chu kỳ kiểm tra định kỳ

   + Chu kỳ kiểm tra định kỳ theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT;

   + Đối với đầu máy, toa xe chạy trên đường sắt quốc gia, việc kiểm tra được thực hiện cùng thời điểm phương tiện được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

  Theo đó việc thực hiện kiểm tra định kỳ đối với phương tiện đường sắt phải bảo đảm các điều kiện trên. Riêng đối với đầu máy, toa xe chạy trên đường sắt quốc gia, việc kiểm tra được thực hiện cùng thời điểm phương tiện được sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

  Cấp Giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với trường hợp kiểm tra định kỳ

  Việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với trường hợp kiểm tra định kỳ phải tuân thủ quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT như sau:

  - Cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này và nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công.

  - Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký kiểm tra và hướng dẫn để cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần) trong vòng một (01) ngày làm việc.

  - Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra thiết bị, phương tiện tại hiện trường theo các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

    + Trường hợp thiết bị, phương tiện và hồ sơ đăng ký kiểm tra phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, Cơ quan kiểm tra thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT;

    + Trường hợp thiết bị, phương tiện hoặc hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

  Cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện được phép khắc phục nhưng không quá một (01) lần.

  Như vậy trình tự cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với trường hợp kiểm định phương tiện đường sắt phải bảo đảm được thực hiện theo quy trình trên. Trường hợp cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện không hoàn thành việc khắc phục trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra thì được đánh giá là không đạt.

  Thông tư 01/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/03/2024.

   
  64 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận