Quy định về khởi tố bị can đối với Đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #468282 20/09/2017

  haianh1648
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 44 lần


  Quy định về khởi tố bị can đối với Đảng viên

  Theo quy định tại Điều 1.2 Khoản 1 Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, theo đó: 

  "Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam, nếu tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận rõ đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý thì chủ động xem xét, xử lý kỷ luật đảng, không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án, không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật. Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án, nếu thấy cần thiết, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật đảng đối với đảng viên đó" 

  Đối với việc đình chỉ sinh hoạt quy định tại Khoản 4.4 Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016, theo đó: 

  "- Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng và đình chỉ sinh hoạt cấp ủy là 90 ngày làm việc. Trường hợp phải gia hạn, thì thời hạn đình chỉ kể cả gia hạn không quá 180 ngày làm việc. Thời hạn đình chỉ hoạt động đối với tổ chức đảng không quá 90 ngày làm việc. 

  - Thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên (kể cả cấp ủy viên) bị truy tố, bị tạm giam và thời hạn đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên bị khởi tố được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

  - Tổ chức đảng quản lý đảng viên bị khởi tố, tạm giam hoặc truy tố phải chủ động liên hệ với tổ chức đảng và đảng viên là thủ trưởng cơ quan pháp luật nắm chắc thời hạn khởi tố, truy tố, tạm giam của đảng viên, cấp ủy viên, không để kéo dài so với quy định của pháp luật. Đảng viên là thủ trưởng của cơ quan pháp luật có thẩm quyền quyết định khởi tố, tạm giam, truy tố đối với công dân là đảng viên, cấp ủy viên phải chỉ đạo thông báo ngay bằng văn bản các quyết định nói trên (kể cả khi gia hạn) đến cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra của cấp ủy quản lý đảng viên, cấp ủy viên đó."

  Thông tin đến các bạn có quan tâm đến vấn đề này! 

   
  41322 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508354   25/11/2018

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Như vậy, với hành vi vu khống của mình với ông Quang thì ông Mình có thể bị xử phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu cơ quan chức năng xác định được hành vi của ông Minh là bịa đặt hoặc loan truyền những điều mà ông biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông Quang hoặc bịa đặt rằng ông Quang phạm tội và tố cáo ổng trước cơ quan có thẩm quyền.

  Bên cạnh việc xác định các căn cứ trên thì việc xử lý hành vi vi phạm của ông Minh còn phải tuân theo các quy định khác của pháp luật bởi ông Minh là đại biểu hội đồng nhân dân xã.

   
  Báo quản trị |