Quy định về khen thưởng và kỷ luật tại trường học

Chủ đề   RSS   
 • #602211 28/04/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (258)
  Số điểm: 2388
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 31 lần


  Quy định về khen thưởng và kỷ luật tại trường học

  Quy định về khen thưởng và kỷ luật tại trường phổ thông. Học sinh bị bắt viết bản kiểm điểm nhiều lần có bị hạ hạnh kiểm?

  1. Quy định về khen thưởng và kỷ luật tại trường phổ thông

  Căn cứ tại Điều 38 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

  - Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:

  + Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.

  + Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.

  + Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  + Các hình thức khen thưởng khác.

  - Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

  + Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.

  + Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

  + Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Theo đó, hiện nay việc khen thưởng và kỷ luật học sinh được thực hiện theo quy định trên. Đối với quy định về tạm dừng học ở trường có thời hạn, hiện nay đang thực hiện theo quy định Thông tư 08/TT năm 1988.

  2. Quy định về xét hạnh kiểm của học sinh

  Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm như sau:

  - Căn cứ đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

  + Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

  + Kết quả nhận xét các biểu hiện về thái độ, hành vi của học sinh đối với nội dung dạy học môn Giáo dục công dân quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  - Xếp loại hạnh kiểm:

  Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh.

  Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm như sau:

  - Loại tốt:

  + Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

  + Luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn tin yêu;

  + Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn; chăm lo giúp đỡ gia đình;

  + Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập;

  + Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;

  + Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

  + Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

  - Loại khá:

  Thực hiện được những quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt; còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý.

  - Loại trung bình:

  Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu, sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.

  - Loại yếu:

  Chưa đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình hoặc có một trong các khuyết điểm sau đây:

  + Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa;

  + Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân viên nhà trường; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác;

  + Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi;

  + Đánh nhau, gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; vi phạm an toàn giao thông; gây thiệt hại tài sản công, tài sản của người khác.”

  Theo đó, giáo viên và nhà trường có thể yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm nhằm nhận ra sai phạm và khắc phục, sửa chữa. Việc viết bản kiểm điểm nhiều lần có thể từ việc sai phạm nhiều lần. Giáo viên và nhà trường có thể căn cứ vào quy định trên để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

   

   
  1942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận