Quy định về khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam vào ngày lễ

Chủ đề   RSS   
 • #601795 13/04/2023

  Quy định về khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam vào ngày lễ

  Sắp tới ngày 30/4 và 01/5 là ngày lễ của Việt Nam thì khách du lịch nước ngoài sẽ qua Việt Nam du lịch rất là nhiều. Vì vậy, thì sau đây bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam ngày lễ thì có những trách nhiệm nào?

  Theo Điều 12 Luật Du lịch 2017 thì khách du lịch nước ngoài tự đi du lịch Việt Nam có những trách nhiệm sau:

  - Tuân thủ pháp luật Việt Nam; ứng xử văn minh, tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, bảo vệ và giữ gìn tài nguyên du lịch, môi trường du lịch; không gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam.

  - Thực hiện nội quy của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

  - Thanh toán tiền dịch vụ theo hợp đồng, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

  - Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về dân sự.

  Khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam vào ngày lễ thì có những quyền nào?

  Theo Điều 11 Luật Du lịch 2017 thì khách du lịch nước ngoài tự đi du lịch Việt Nam có những quyền như sau:

  - Sử dụng dịch vụ du lịch do tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp hoặc tự đi du lịch.

  - Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết.

  - Được tạo điều kiện thuận lợi về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hải quan, lưu cư trú, đi lại trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  - Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo hợp đồng đã giao kết với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch.

  - Được đối xử bình đẳng; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản khi sử dụng dịch vụ du lịch; được tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

  - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về du lịch.

  - Kiến nghị với tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch.

  - Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

  Cơ quan nào đảm bảo an toàn cho khách du lịch nước ngoài khi du lịch tại Việt Nam?

  Theo Điều 13 Luật Du lịch 2017 thì cơ quan đảm bảo an toàn cho khách du lịch nước ngoài khi du lịch tại Việt Nam gồm:

  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu du lịch, điểm du lịch.

  - Tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch có biện pháp phòng, tránh rủi ro và tổ chức bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch; thông báo, chỉ dẫn kịp thời cho khách du lịch trong trường hợp khẩn cấp; áp dụng biện pháp cần thiết, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn cho khách du lịch.

  Khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam mà muốn kiến nghị thì phải kiến nghị tại cơ quan nào?

  Theo Điều 14 Luật Du lịch 2017 thì khách du lịch nước ngoài khi đi du lịch tại Việt Nam thì kiến nghị tại những cơ quan sau:

  - Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

  - Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách du lịch trên địa bàn.

   
  621 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận