Quy định về hợp đồng sử dụng quyền tác giả

Chủ đề   RSS   
 • #594923 30/11/2022

  Quy định về hợp đồng sử dụng quyền tác giả

  Nếu như hai bên trong hợp đồng sử dụng quyền tác giả không có thỏa thuận về việc sử dụng độc quyền thì hợp đồng đó mặc nhiên được xem là hợp đồng sử dụng quyền tác giả độc quyền hay không độc quyền? Mời mọi người cùng tham khảo qua các thông tin sau đây.

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì:

  Điều 47. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này. [...]”

  Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

  Như vậy, tuy hiện nay pháp luật sở hữu trí tuệ chưa quy định rõ trong trường hợp các bên không thỏa thuận về năng lực sử dụng quyền thì đây là hợp đồng sử dụng quyền tác giả độc quyền hay không độc quyền, nhưng về mặt lí luận Dân sự thì có thể nhận thấy chủ sở hữu sẽ có quyền sử dụng đối với tài sản thuộc sở hữu của mình nếu như không có quy định hạn chế nào khác nên nếu các bên không có thỏa thuận thì trong trường hợp này hợp đồng được coi là hợp đồng sử dụng quyền tác giả không độc quyền và chủ sở hữu vẫn có quyền sử dụng đối với các quyền năng đã chuyển giao.

  Hi vọng bài viết này hữu ích với mọi người. Mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của mọi người về vấn đề trên ạ.

   
  348 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận