Quy định về hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

Chủ đề   RSS   
 • #569349 25/03/2021

  Quy định về hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

   Việc một công ty nhận được 3 hóa đơn của một công ty khác trong cùng ngày : 2 hóa đơn có giá trị 19 triệu và 1 hóa đơn có giá trị trên 20 triệu, được thanh toán tiền mặt. Có quy định xử phạt như thế không? Và phạt 3 hóa đơn hay chỉ 1 hóa đơn?

  Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:  Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

  Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Hiện nay không có bất kỳ quy định nào về việc xử phạt hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt. Tuy nhiên hệ quả pháp lý mà hành vi này mang lại là bên mua sẽ không đáp ứng được các điều kiện để đưa khoản chi này làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và cũng không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

   
  1052 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận