Quy định về hiệu lực và gia hạn hiệu lực đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #596690 31/12/2022

  Quy định về hiệu lực và gia hạn hiệu lực đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định:
  "Điều 83. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
  ...
  5. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.
  ...
  Điều 84. Cấp, thu hồi, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  ...
  4. Tổ chức thực hiện việc gia hạn chứng chỉ năng lực trong thời hạn 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Sau thời hạn này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thực hiện như đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
  ...
  Điều 86. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực:
  a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;
  b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.
  ...
  Điều 87. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
  1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:
  ...
  2. Hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định này và bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.
  "
  =>> Theo quy định nêu trên chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực sử dụng 10 năm. Khi chứng chỉ hết hiệu lực thì được cấp gia hạn. Đơn vị có chứng chỉ có trách nhiệm thực hiện nộp hồ sơ xin gia hạn trong thời hạn là 03 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ năng lực hết hiệu lực. Nếu quá thời hạn này đơn vị không được gia hạn chứng chỉ mà phải nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ lần đầu.
  =>> Hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:
  - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định này
  - Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp
  - Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại

   
  1437 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596772   01/01/2023

  Quy định về hiệu lực và gia hạn hiệu lực đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích của bạn, theo mình thấy thì chứng chỉ hoạt động năng lực xây dựng nên có thời hạn ngắn hơn và khi hết thời hạn, người được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng cần phải có bài kiểm tra để đánh giá năng lực bởi ngành xây dựng rất cần yếu tố an toàn.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #596773   01/01/2023

  Quy định về hiệu lực và gia hạn hiệu lực đối với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Cảm ơn bài viết của bạn, nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ thiêng liêng dàn cho các nam công dân. Các nam công dân khi đủ điều kiện nhập ngũ thì nên chấp hành nghiêm chỉnh việc nhập ngũ để tham gia bảo vệ tổ quốc. Các hành vi trốn nghĩa vụ quân sự cần phải bị nghiêm trị mạnh mẽ hơn.

   
  Báo quản trị |