Quy định về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #557041 31/08/2020

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Quy định về góp vốn thành lập doanh nghiệp

  Trường hợp đặt ra là Công ty A góp vốn điều lệ là tiền mặt. Nay có góp thêm bằng tài sản. Như vậy thì trong vốn điều lệ có ghi giá trị tài sản không hay chúng ta quy hết thành tiền mặt?

  Thứ 2, Công ty có 2 thành viên, sau này có người thứ 3 là giám đốc thuê ngoài thì trong phần vốn điều lệ này có thể hiện thành viên thứ 3 là giám đốc đó không?

  Đối với trường họp này, Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung điều lệ doanh nghiệp phải quy định phần vốn góp và giá trị phần vốn góp của các thành viên nên có thể ghi cụ thể loại tài sản góp vốn tương ứng (ví dụ: công ty có vốn điều lệ 10 tỷ, thành viên A góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sở hữu 30% vốn điều lệ công ty thì ghi rõ phần vốn góp của thành viên A là 3 tỷ chiếm 30% vốn điều lệ, loại tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất).

  Có thể lưu ý việc ghi này chỉ mang tính chất thể hiện, còn về nguyên tắc thì người này sở hữu vẫn là vốn góp của doanh nghiệp, còn những tài sản khi đã góp vào công ty thì thuộc về sở hữu công ty.

  Ngoài ra, sổ đăng ký thành viên, danh sách thành viên phải ghi cụ thể phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên.

  Đối với giám đốc thuê làm việc theo hợp đồng lao động, không phải là thành viên góp vốn thì trong phần vốn điều lệ, danh sách thành viên không có người này.

  Mong có góp ý thêm từ mọi người.

   
  1660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận