Quy định về giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền?

Chủ đề   RSS   
 • #609474 15/03/2024

  Quy định về giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền?

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền? Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024? Trình tự thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024? Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024?

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền?

  Tại Điều 21 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền gồm:

  - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Bản thuyết minh về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền theo mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Bản sao hợp lệ kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn đối với bài thuốc gia truyền.

  - Bản sao hợp pháp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  - 02 ảnh chân dung cỡ 04 x 06 cm, chụp trên nền trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

  Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024?

  Tại Điều 26 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định về việc Thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền như sau:

  Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  - Giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  - Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền không đúng quy định.

  - Có kết luận của Hội đồng chuyên môn do cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập về bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền không bảo đảm an toàn, hiệu quả.

  - Có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền không phải là người giữ quyền sở hữu bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  Như vậy, Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024 thực hiện theo quy trình nêu trên.

  Trình tự thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024?

  Tại Điều 27 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định Trình tự thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền:

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện người đã được cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định tại Điều 26 Thông tư này gửi thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  - Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền có trách nhiệm xác minh hồ sơ, tài liệu và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp; nếu thuộc trường hợp thu hồi thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  Như vậy, Trình tự thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024 sẽ thực hiện theo quy định nêu trên.

  Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền năm 2024?

  Tại Điều 20 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền như sau:

  Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  Như vậy, Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

   

   
  32 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận