Quy định về điều kiện giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

Chủ đề   RSS   
 • #595220 05/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 100
  Lớp 12

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (681)
  Số điểm: 20685
  Cảm ơn: 66
  Được cảm ơn 630 lần


  Quy định về điều kiện giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

  Đây là nội dung tại Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022, quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
   
  Theo đó, điều kiện, mệnh giá và mã giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN được quy định như sau:
   
  quy-dinh-ve-dieu-kien-giay-to-co-gia-duoc-luu-ky-tai-nhnn
   
  Các loại giấy tờ có giá bao gồm:
   
  (1) Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.
   
  (2) Trái phiếu Chính phủ.
   
  (3) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn.
   
  (4) Trái phiếu chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc Trong tìm thời kỳ.
   
  (5) Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.
   
  (6) Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đà được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác.
   
  (7) Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
   
  (So với hiện hành, Thông tư 16/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm trái phiếu đặc biệt, trái phiếu của tổ chức tín dụng nợ xấu, trái phiếu do Nhà nước nắm giữ 50% vốn và các loại giấy tờ có giá khác theo từng thời kỳ).
   
  Điều kiện giấy tờ có giá
   
  - Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên.
   
  - Thuộc loại giấy tờ có giá được quy định nêu trên.
   
  - Chưa chòi quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn.
   
  - Giấy tờ có giá loại chửng chì lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ số, không bị nhàu, nát, nhòe, bấm, tẩy xóa.
   
  Mệnh giá giấy tờ có giá
   
  Mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là 100.000 VND (một trăm nghìn đồng) hoặc bội số của 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng).
   
  Đối với dãy số có giải đặc biệt do NHNN trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ mệnh giá giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.
   
  Mã giấy tờ có giá
   
  Giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được quản lý theo hệ thống mã do VSDC và Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) quy định. Ngân hàng Nhà nước quản lý giấy tờ có giá thống nhất theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.
   
  VSDC  là viết tắt của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Đây cũng là điểm mới tại Thông tư 16/2022/TT-NHNN.
   
  Xem thêm Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 17/01/2023 thay thế Thông tư 04/2016/TT-NHNN.
   
  54 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595564   17/12/2022

  Quy định về điều kiện giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình xin đưa thêm một vài thông tin có liên quan như sau. Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại NHNN hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của NHNN tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại NHNN.

   
  Báo quản trị |